Συμμετοχή της ΚΡΑΝΗΣ στο 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ με θέμα Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου “Η Κράνη” εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της Νιφοράτο Ιάκωβο, τον γραμμματέα της Βλάχο Σωτήρη και τα μέλη Παπαθεωδορόπουλο Τάσο και Κολιόπουλο Νίκο στο 40 Συνέδριο της ΕΣΕΕ.
Τα θέματα που τέθηκαν στο συνέδριο ήταν οι τρόποι, τα εργαλεία και η στρατηγική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ανταγωνίσιμες. Οι εκπρώσοποι του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα σοβαρά προβλήματα των επιχειρήσεων της Κεφαλονιάς όπως το παρεμπόριο και η υπερφορολόγηση και η εξεύρεση τρόπων ανάκαμψης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όπως το πρόγραμμα Open Malls και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το παρόν έδωσε και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Παντελιός, ο οποίος είναι μέλος της ΕΣΕΕ.

Από την Κράνη
Ο πρόεδρος, Ιάκωβος Νιφοράτος

Share