Έρευνα αποτύπωσης γνώμης και προτάσεων των επιχειρήσεων του Αργοστολίου από τον Εμπορικό Σύλλογο «Η ΚΡΑΝΗ» και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Έρευνα αποτύπωσης γνώμης και προτάσεων των επιχειρήσεων του Αργοστολίου από τον Εμπορικό Σύλλογο «Η ΚΡΑΝΗ» και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων […]