Σύνοψη όσων αναφέρθηκαν στην εκδήλωση του εμπορικού συλλόγου για το πλαίσιο της υπερχρέωσης

O Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αποτελεί προϊόν μιας συνολικότερης στρατηγικής της κυβέρνησης