Μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το Επάγγελμα του Επαγγελματία – Βιοτέχνη με έδρα το Αργοστόλι. Οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή εντεταλμένοι Ανώνυμων Εταιρειών, οι πρόεδροι και γενικοί Γραμματείς Συνεταιρισμών και οι διαχειριστές εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης εφόσον δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το εμπόριο επάγγελμα και εφόσον τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν έχουν έδρα το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.