Η εγγραφή στον Εμπορικό Σύλλογο Αργοστολίου – Η Κράνη εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.
  • Δικαίωμα εκλογής στον ΔΣ του Συλλόγου, στα καταστατικά όργανα και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ένωσης.
  • Πρόσβαση στα πρακτικά και τις αποφάσεις του Συλλόγου.
  • Δυνατότητα να εκφράζουν τα μέλη γνώμη για θέματα του Εμπορικού κόσμου σχετικά με την ανάπτυξη και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης των επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.