Δείτε τις διαδικασίες και το Νομικό πλαίσιο Ίδρυσης Επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους (αρχεία pdf):

  1. Διαδικασία Ίδρυσης Ατομικής Επιχείρησης
  2. Διαδικασία Ίδρυσης Ομόρρυθμης Εταιρείας
  3. Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
  4. Διαδικασία Ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρείας
  5. Διαδικασία Ίδρυσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
  6. Διαδικασία Ίδρυσης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης